Πρακτικά Συνεδρίου

Πρακτικά Περιλήψεων & Πρόγραμμα (pdf)

Πλήρη Πρακτικά Συνεδρίου (pdf)