ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, όπως τελικά διαμορφώθηκε, περιλαμβάνει 31 προφορικές ανακοινώσεις κατανεμημένες σε 6 συνεδρίες, 10 αναρτημένες ανακοινώσεις – poster, 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops), παρουσιάσεις από εταιρείες-χορηγούς του Συνεδρίου και διοργάνωση συζήτησης – στρογγυλής τράπεζας με θέμα τη "Χωρικά και Χρονικά Καθορισμένη Ψηφιακή Γεωργία".

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Αναλυτικό Πρόγραμμα)

Οι υποβληθείσες εργασίες παρουσιάζονται σε έξι συνεδρίες που έχουν ως γενικό περιεχόμενο τη Γεωπληροφορική και τις Γεωτεχνολογίες:

  • στη χωρικά και χρονικά καθορισμένη παρακολούθηση των καλλιεργειών
  • στους Εδαφικούς και Υδατικούς Πόρους
  • στο Αστικό Περιβάλλον και σε δεδομένα χρήσεων γης και κάλυψης γης
  • σε περιβαλλοντικά θέματα και σε οικοσυστημικές υπηρεσίες
  • στη διάθεση χωρικών δεδομένων και στη παροχή σχετικών υπηρεσιών
  • στη Φυτοπροστασία

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ – POSTER (Αναλυτικό Πρόγραμμα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | Hands-on Workshops (Αναλυτικό Πρόγραμμα)

Τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε εργαστηριακούς χώρους για την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα GIS και Χωρικής Ανάλυσης

  • Mobile GIS – GPS – Διαχείριση Δεδομένων στον Αγρό
  • GIS και Χωρική Μοντελοποίηση
  • Προγραμματισμός σε περιβάλλον GIS (Python και ArcGIS)
  • Εφαρμογή των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ/UAS) στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΧΟΡΗΓΩΝ