Στόχοι του Συνεδρίου

Η χρησιμοποίηση τεχνολογιών GIS και Γεωπληροφορικής έχει δώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική ώθηση στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση σημαντικών σύγχρονων προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας. Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων προσπαθειών και τάσεων των εφαρμογών των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΠΣ και της Χωρικής Ανάλυσης στην Γεωργία και στο Περιβάλλον.

Στο συνέδριο θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και νέων ιδεών ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ειδικές συνεδρίες και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε συγκεκριμένα θέματα συλλογής και υπολογιστικής ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

Επίσης θα γίνει στρογγυλό τραπέζι – συζήτηση με θέμα «Χωρικά και Χρονικά Καθορισμένη Ψηφιακή Γεωργία» όπου θα παρουσιαστούν η πραγματική κατάσταση στον ελληνικό χώρο, οι σημερινές τάσεις και οι αναγκαιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της εφαρμογής στην πράξη καθώς και η συμβολή του ΠΑΑ και άλλων δράσεων-έργων του ΥΠΑΑΤ και των εμπλεκόμενων φορέων του στα σχετικά αντικείμενα.

 

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια (Workshops)

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σε διάφορα θέματα που άπτονται των εφαρμογών των GIS και της Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον. Τα εργαστήρια θα είναι "hands-on" δίωρης διάρκειας όπου οι συμμετέχοντες μαζί με τον εκπαιδευτή θα συνεργάζονται άμεσα με την εφαρμογή σε Η/Υ. Θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που θα διαθέτουν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή.

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες hands-on εργαστηρίων.

  • Οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων
  • Γεωβάσεις Δεδομένων, Mobile GIS – GPS, Διαχείρηση Δεδομένων στον Αγρό
  • Διερευνητική χωρική ανάλυση δεδομένων
  • Χωρική Στατιστική - Χωρική Παρεμβολή - Γεωστατιστική
  • Εφαρμογές Τηλεπισκόπισης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
  • Χρήση και Εφαρμογές UAV στη Γεωργία