Χορηγοί

Χορηγοί του 2ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

 

Xορηγοί Συνεδρίου:
 

  

 

Χορηγοί Επικοινωνίας: